3. Transzperszonális szint (egón túli)

   W7 okkult (pszichikus)
A természetmisztika, a 6 érzékszerv által megtapasztalt világ. Evilág és a spirituális világ határán innen.
   Spiráldinamika türkíz
Minden élő közös javára fókuszál. Hisz a világ nagy újraegyesítésében, holisztika, spiritualitás, harmónia jellemzi.
   Jóga – vigjánamaja kósa
Lelki vagy mentális test. Tudástest. Sok világkép, információ van a fejedben, relatív igazság, amit elfogadsz evidens valóságként. Mégsem találod benne magadat.

   W8 szubtilis
Istenség misztika, a 6 érzékszerv által megtapasztalt világon túli spirituális világ.
   Spiráldinamika korall

   W9 kauzális
Formátlan misztika, nirvana, atman, szellem, üresség.
   Jóga – ánandamaja kósa
Üdvösség, illúzió test. Az ánanda egy élmény, amit meg tudsz tapasztalni, de el is múlik. Ha az abszolút igazságot keresed, akkor annak része kell hogy legyen minden. Atman = vagyok.

   W10 nonduális
Az üresség és a formaiság egyben.

– Szecskó Mónika